Achizitii publice

PROCEDURA OPERATIONALA
Procedura Proprie privind achizitiile de servicii din anexa
2la Legea 9812016