Documente și informații financiare

Anul 2024

2023

Anul 2021

Trimestru II

Anul 2020

Bilant 31.12.2019 si dare de seama

Anul 2019

Lista investitii 2019

Bilant 31.03.2019

Bugetul local pe anul 2018 estimari pentru anii 2019 – 2021

Bugetul local sectiunea dezvoltare

Bugetul sectiunea functionare

Cheltuieli sectiunea de dezvoltare

Cheltuieli

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare

Contul de rezultat patrimonial

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Flux la banci

Flux trezorerie

Situatia activelor si datoriilorinstitutiilor publice din administratia locala31.03.2019

Venituri sectiunea de dezvoltare

Venituri sectiunea de functionare

Venituri