Asistenta sociala

PRINCIPALELE ACTELE NORMATIVE (LEGISLATIE)

 • Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata
 • Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 7/2000 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia se acordă ajutorul social;
 • Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 • Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 453/2006 privind aprobarea cuantumului ajutorului reprezentând o parte din cheltuielile pentru înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 69/2012 privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din municipiul Timişoara pentru anul 2012;
 • Legea nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată;
 • Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap.